Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

Haroon Rasheed

Occupation:Net Engineer
Age:29
click here

Abdul Hadi

Occupation:Engineer(KSA)
Age:28
click here

Wasim Qureshi

Occupation:Diamond works
Age:28
click here

Abdul Aziz

Occupation:Engineer(UAE)
Age:26
click here

Muhammed Riyaz

Occupation:Stock Cont(KSA)
Age:27
click here

Mohiuddin Danish

Occupation:Physiotherapist
Age:29
click here

Abdul Moiz

Occupation:Engineer(ksa)
Age:28
click here

MohammedAdeel

Occupation:Aramco(KSA)
Age:27
click here

Raziq Hussaini

Occupation:Businessman
Age:30
click here

Mohammed Imran

Occupation:Businessman
Age:24
click here

Hamed Al Qureshi

Occupation:It Job, KSA
Age:28
click here

Afroz Uddin

Occupation:Businessman
Age:30
click here

Mohammed Khijar

Occupation:Business
Age:32
Bio-data
click here

Abdul Haleem

Occupation:Call Center
Age:28
Bio-data
click here