Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

MohammedShahbaaz

Occupation:Jr.Modeller
Age:26
Bio-data
click here

Syed Athiq

Occupation:Manager
Age:30
Bio-data
click here

Muhammed Ilyas

Occupation:Manager(U.K)
Age:33
Bio-data
click here

Omer BinHassan

Occupation:Business
Age:23
Bio-data
click here

Mohammed Sayeed

Occupation:SiteForemen(KSA)
Age:27
Bio-data
click here

Abdus Samad

Occupation:IT(Analyst)
Age:31
Bio-data
click here

SamiullahBaig

Occupation:HR(us.it)
Age:28
Bio-data
click here

Abood

Qualification:Manager(KSA)
Age:26
click here

Areeb Majeed

Occupation:M.B.B.S
Age:32
Bio-data
click here

Male

Occupation:BUSINESS
Age:47
Bio-data
click here

Abdul Mohtashim

Occupation:Business
Age:32
click here

Abdul Salam

Occupation:Newzealand
Age:30
Bio-data
click here

Shafiullah

Occupation:SoftwareEngineer
Age:26
Bio-data
click here

Shaik Ubaid

Qualification:SAP(consultant)
Age:29
click here

Mohammed Sajid

Qualification:Catalog Specialist
Age:26
click here

Zameer Uddin

Qualification:M.S(Australia)
Age:28
click here

Mohammed Sadeq

Occupation:Stationary(business)
Age:26
click here

Abdul Mubasher

Occupation:Autocad operater
Age:32
click here

Majid Imran

Occupation:MCA
Age:32
click here

Asif Akram

Occupation:B.E
Age:29
click here