Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

Amtul Hakeem

Qualification:B.Phy.
Age:22
Bio-data
click here

Farheen Sultana

Qualification:B.A
Age:28
Bio-data
click here

Syeda Rubina

Qualification:B.Com
Age:19
Bio-data
click here

Sadiya Naaz

Qualification:B.SC
Age:24
Bio-data
click here

Sameha Jahara

Qualification:Alima/Inter
Age:20
Bio-data
click here

Arshiya Sultana

Qualification:M.Com(pursuing)
Age:24
Bio-data
click here

Amani habeeb

Qualification:B.com
Age:24
Bio-data
click here

Shaik Farzana

Qualification:B.sc(Computers)
Age:22
Bio-data
click here

Asma Hamdi

Qualification:10 class
Age:22
Bio-data
click here

Butool Shareef

Qualification:B.SC
Age:26
Bio-data
click here