Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

Sana Begum

Qualification:B.Tech
Age:23
Bio-data
click here

Heena Begum

Qualification:B.Com
Age:23
Bio-data
click here

Fariya Siddiqua

Qualification:B.E
Age:24
Bio-data
click here

Salma Mohammed

Qualification:B.Sc
Age:21
Bio-data
click here

Rubina Rabi

Qualification:B.Com
Age:28
Bio-data
click here

Ayesha Jalal

Qualification:M.A
Age:25
Bio-data
click here

Atika Farhana

Qualification:MBA
Age:24
Bio-data
click here

Asra Begum

Qualification:Alima
Age:19
Bio-data
click here

Aasiya Tabassum

Qualification:M.SC(Computers)
Age:22
Bio-data
click here

Farheen Begum

Qualification:B.A
Age:23
Bio-data
click here

Khadeeja Yousuf

Qualification:B.A/Faazil
Age:23
Bio-data
click here

Azra Anjum

Qualification:Intermediate
Age:22
Bio-data
click here

Asra Sultana

Qualification:B.com
Age:24
Bio-data
click here

Afshan Khatoon

Qualification:M.Tech
Age:25
Bio-data
click here

Uzma Qader

Qualification:B.SC
Age:18
Bio-data
click here

Iqra Butool

Qualification:M.SC
Age:25
Bio-data
click here