Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

Tasleem Begum

Qualification:Intermediate
Age:24
Bio-data
click here

Nayela Nada

Qualification:MBA
Age:22
Bio-data
click here

Roma Naim

Qualification:PHARM D
Age:24
Bio-data
click here

Sara Jabeen

Qualification:Graduation
Age:31
Bio-data
click here

Ruqauyya Banu

Qualification:M.Sc
Age:22
Bio-data
click here

Romana Nazneen

Qualification:MMBS
Age:24
Bio-data
click here

Zubeda Begum

Qualification:5th Standard
Age:30
Bio-data
click here

Rasheeda Begum

Qualification:B.A
Age:28
Bio-data
click here

Mubeen Fatima

Qualification:MBA
Age:27
Bio-data
click here

Nida

Qualification:M.A
Age:27
Bio-data
click here

Neha

Qualification:B.A
Age:24
Bio-data
click here

Nikhat Tanveer

Qualification:SSC
Age:25
Bio-data
click here

Afreen Banu

Qualification:SSC
Age:20
Bio-data
click here

Kehkashan Arshin

Qualification:M.A,D.ed
Age:22
Bio-data
click here

Afshan Jabeen

Qualification:Intermediate
Age:18
Bio-data
click here